German Marshall Fund of the United States (GMF) Ankara Ofis Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı

18 Şubat 2019

BD Alman Marshall Fonu (GMF) Ankara Ofis Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı’yı KİYED İş Dünyası Sohbetleri kapsamında ağırladık. Toplantıda “Türk Amerikan İlişkilerinin Dünü, Bugünü Yarını” konusuna ışık tutan toplantıda kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirdik.