Erkun Arık

Üye

1981 yılında İzmir’de doğan Erkun Arık, 1999 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde ortaöğretim ve lise eğitimini, 2004 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde iktisat (Lisans), 2010 yılında ise Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği (Yüksek Lisans) eğitimini tamamlamıştır. Avrupa Birliği tarihi, kurumsal yapısı, genişleme konuları ile siyasal-ekonomik bütünleşme süreçleri, devlet diplomasisi, iktisat alanlarında uzmanlığının yanı sıra hukuk, siyaset bilimi ve tarih alanları başta olmak üzere, birçok sosyal ve beşeri bilim alanında da çalışmalara devam etmektedir.

2008-2016 yılları arasında TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Adalet Komisyon Başkanlığı’nda görev yapmıştır. Kasım 2016’dan bu yana SOCAR Türkiye, İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanlığı bünyesinde Kamu İlişkileri Grup Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Bu görevi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları nezdinde temsil, yatırımların izin, lisans ve ruhsat başvuruları, mevzuat ve regülasyon yönetimi süreçlerini yönetmektedir.

KİYED Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Arık, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.