Ayşe Beyazıt-Arıcıoğlu

Başkan

Üsküdar Amerikan Lisesi ve College of Wooster mezunudur. Fipra International’ın Türkiye Temsilcisi, kamu ilişkileri şirketi Fipra İletişim’in kurucusudur.

1977 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nden, 1983 yılında ise College of Wooster’dan mezun olan Ayşe Beyazıt-Arıcıoğlu ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında çift ana dal lisans derecesi aldı.

1983-1990 yılları arasında New York’ta Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Kuzey Kıbrıs Türk Temsilciliği ve UNICEF’de çeşitli idari görevlerde bulundu. 1990 yılında Türkiye’ye dönerek I.M.A.G.E. Şirketi’nde halkla ilişkilere adım atan Beyazıt-Arıcıoğlu Philip Morris ve Pepsi Cola’nin iletişim programlarını üstlendi. 1992 yılında Coca-Cola Bölge Müdürlüğü’ne Dış İlişkiler Şefi olarak atandı.

1993 yılından itibaren Ankara’da kamu ilişkileri alanında çeşitli firmalarda deneyim kazanarak 2007 yılında uzmanlığı kamu ilişkileri danışmanlığı olan ve altmış ülkede temsilciliği bulunan Fipra International’ın Türkiye Temsilciliği’ni alarak kendi kamu ilişkileri şirketi Fipra İletişim’i kurdu. 30 yıla yaklaşan kamu ilişkileri kariyerinde birçok global şirket ve markaya danışmanlık yapan Ayşe Beyazıt-Arıcıoğlu İngilizce bilmektedir.

Burcu Önem

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Dış İlişkilerden ve Projelerden Sorumlu)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunudur. Novartis Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Novartis Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Nihan Burcu Önem, 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve kariyerine Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nda Proje Yöneticisi olarak başlamıştır. Daha sonra Kalite Mühendisi olarak önce Bursa’da faaliyet gösteren Ototrim Panel Sanayi firmasında ardından ise Siemens’te Ulaşım Sistemleri bölümünde çalışmıştır. Ardından 9 yıl boyunca Siemens Kurumsal İlişkiler departmanında devletle ilişkiler alanında görevler üstlenmiştir. 2015 yılında Siemens Healthcare şirketine Kamu İlişkileri Müdürü olarak atanmıştır. 2017 - 2020 yılları arasında Vodafone’da Kamu İlişkileri Kıdemli Müdürü olarak görev almıştır. Kariyer hayatı boyunca sağlık, telekomünikasyon, enerji gibi devlet-özel sektör etkileşiminin yoğun ve stratejik düzeyde gerçekleştirildiği alanlarda kamu ilişkilerini yönetmiştir. Devletle kurulan ilişkilerin yanı sıra sektörel ve uluslararası kuruluşlar, STK’lar ve endüstriyel ekosistemler gibi paydaşlar ile ilişkilerin de koordinasyonunu gerçekleştirmiştir.

Hükümet ilişkileri, Türk kamu yönetimi ve mevzuat süreci başta olmak üzere kurumsal ilişkiler alanında önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan Önem, kariyerini devam ettirirken bir yandan da 2020 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku yüksek lisans programını tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk annesidir.

İsmail Anıl Bayülker

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Sayman
(Mali İşlerden Sorumlu)

TED Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi İşletme Bülümü mezunudur. Sürdürülebilirlik, kurumsal ilişkiler ve kamu iletişimi konularında uzmandır.

TED Ankara Koleji mezuniyetinden sonra Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü tamamlayan Anıl Bayülker sürdürülebilirlik başta olmak üzere kurumsal ilişkiler ve kamu iletişimi konularının yanı sıra satış, pazarlama, iş geliştirme ve proje yönetimi konularında on beş yıldan fazla tecrübeye sahiptir. Özel sektörde kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler konusunda uzun yıllar yöneticilik yapan Anıl Bayülker Yaşar Holding “Yönetici Yetiştirme Havuz Programı” ve “Yalın 6 Sigma” eğitim programlarını başarıyla tamamlamış, Karbon ve Su ayak İzi Hesaplama, Su Risklerini Değerlendirme konularında yürütülen projelere liderlik yapmıştır. İş yaşamına EWA Kurumsal Danışmanlık’ta sürdürülebilirlik ve kurumsal ilişkiler danışmanı olarak devam etmektedir.

Çeşitli Avrupa Birliği Projelerinin oluşturulması ve uygulanması konularında da tecrübeye sahip olan Anıl Bayülker, “Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik Riskler ve Kırılganlıklar” projesinin yöneticiliğini üstlenmiştir. KİYED tarafından AB hibe programından yararlanılarak yürütülen “Türkiye’de Politika Yapım Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi” projesinin takım liderliğini gönüllü olarak yürüten Anıl Bayülker TÜSİAD için EWA Kurumsal Danışmanlık tarafından hazırlanan “AB Yeşil Mutabakat Döngüsel Ekonomi Eylem Planı İş Dünyasına Neler Getirecek?” raporunun da yazarları arasındadır.

Ankara ve Konya Büyükşehir Belediyeleri “İklim Değişikliği Eylem Planlarında da görev alan Anıl Bayülker birçok şirketin GRI ve ESG bazlı sürdürülebilirlik projelerinde de aktif görev almaktadır.

Ayrıca çok sayıda sivil toplum kuruluşunun kurulma aşamasında yer alan Anıl Bayülker halen Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED) ve Şekilsiz Fikirler Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Altan Kolbay

Yönetim Kurulu Sekreteri

1979 Adana doğumlu Altan Kolbay, Aydem Enerji Kamu İlişkileri Grup Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisan eğitimini tamamladıktan sonra, önce Galatasaray Üniversitesi İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler, ardından ODTÜ Executive MBA programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) isimli sivil toplum kuruluşunda İletişim Koordinatörü ve ardından etkinlik organizasyonu ve biletleme platformu Ticketturk’te Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Kolbay, ardından enerji sektörüne geçiş yapmış ve petrol/doğalgaz firmalarının çatı kuruluşu Petrol Platformu Derneği (PETFORM) bünyesinde Genel Sekreter görevini üstlenmiştir.

2013-2021 yılları arasında Türkiye’nin önde gelen enerji yatırım holdinglerinden Turcas Petrol A.Ş. bünyesinde hem Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü hem de İcra Kurulu Üyesi görevlerini üstlenen Kolbay, Turcas’ı temsilen PETFORM Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK Enerji İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Üyeliği pozisyonlarında bulunmuştur.

Ocak 2021 itibari ile Aydem Enerji Kamu İlişkileri Grup Direktörü görevini yürütmektedir.

Ussal Şahbaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Ussal Şahbaz kamu ilişkileri ve inovasyon üzerine çalışmalar yapan Ussal Danışmanlık şirketinin kurucusudur.

Ussal Şahbaz kamu ilişkileri ve inovasyon üzerine çalışmalar yapan Ussal Danışmanlık şirketinin kurucusudur. Ussal Şahbaz 2018’e kadar Türkiye İnovasyon Direktörü olduğu GE (General Electric) şirketinin dünyada kurduğu sekiz inovasyondan merkezinden birini İstanbul’da hayata geçirmiştir. Daha önce, 2015’te Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı sırasında Business 20 ve Think 20 gruplarını yönetmiştir.

2011-14 yılları arasında TEPAV – Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda inovasyon politikaları programını kurmuştur. Ussal Şahbaz kariyerinin ilk yıllarında Rekabet Kurumu uzmanı olarak çalışmış, ayrıca Washington’da Dünya Bankası’na danışmanlık yapmıştır. Şahbaz’ın Harvard Üniversitesi’nden uluslararası kalkınma alanında yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ’den iktisat alanında yüksek lisans ve lisans dereceleri bulunmaktadır.

Ali Naili Tunaboylu

Yönetim Kurulu Üyesi

ODTÜ İşletme Bölümü mezunudur. Türkiye'de ve yurtdışında uluslararası projelerde yöneticilik ve danışmanlık yapmıştır.

Ali Naili TUNABOYLU, TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme bölümünde tamamlamıştır. Mezuniyet sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve ODTÜ İşletme Bölümü’nde asistan olarak görev yapan TUNABOYLU, “Türk Bankacılık Sisteminde Gözetim ve Denetim Faaliyetleri” konulu tezi ile ODTÜ İşletme Bölümü’nden yüksek lisans derecesi (MBA) sahibidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde “Döviz Kuru Riski ve Firma Değeri ile İlişkisi” başlıklı tez çalışması ile doktora programını tamamlayarak Doktor (PH.D.) unvanını almıştır.
Ali Naili TUNABOYLU iş hayatına 1991 yılında T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi’nde Uzman olarak başlamıştır. Daha sonra 15 yılı aşkın bir süre Türkiye’de ve yurt dışında uluslararası projelerde yöneticilik ve danışmanlık yapmıştır. Bu dönemde ağırlıklı olarak Dünya Bankası ve UNDP ile çalışan TUNABOYLU sağlık, tarım, özelleştirme, bölgesel kalkınma, deprem sonrası yeniden yapılandırma alanlarında yürütülen yapısal dönüşüm projelerine yoğunlaşmıştır. KTO Karatay Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak da görev yapmış olan TUNABOYLU, 2013-2021 yılları arasında YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği Ankara Temsilciliği görevini yürütmüştür. Tunaboylu Aralık 2021’den bu yana Tosyalı Holding Kamu İlişkileri Yöneticisi ve Ankara Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

Kutluhan Olcay

Yönetim Kurulu Üyesi

TED Ankara Koleji ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunudur. Petrol ve gaz endüstrisinde uzmandır.

Kutluhan Olcay, petrol ve gaz endüstrisinde, özellikle arama üretimde 20 yıldan fazla deneyime sahiptir. Kariyerine T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müzakereci olarak başlamıştır.

Ardından Türkiye Petrolleri'nde Uluslararası Projeler, Kurumsal İletişim ve Strateji birimlerinde yöneticilik yapan Olcay, kurumsal planlama, finansal analiz, stratejik planlama, portföy yönetimi, risk değerlendirme, varlık yönetimi, proje yönetimi, kalite yönetimi, iç denetim, kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk, devlet işleri konuları ile ilgilenmiştir.

Olcay, teknik mesleğinin yanı sıra iletişim, etkinlik yönetimi ve pazarlama ile ilgilenmektedir.

2004 yılından bu yana Dünya Petrol Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. 2017 yılında İstanbul’da gerçekleşen 22. WPC Organizasyon Komitesi Başkanlığı görevini yürütmüştür. 23. WPC Houston 2020 Kongre Program Komitesi üyeliği yapmış, halen 24. WPC Calgary 2023 Kongre Program Komitesi üyesidir.

TED Ankara Koleji Mezunu, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesine sahiptir.

Özge Çırıka

Yönetim Kurulu Üyesi

Before joining GE, Ozge had worked as a Senior Commercial Specialist in the Foreign Commercial Service of US Embassy Ankara from Dec 2004 till now.

Özge has been with GE Turkey since April 2021.

Before joining GE, Ozge had worked as a Senior Commercial Specialist in the Foreign Commercial Service of US Embassy Ankara from Dec 2004 till now. Over the last 16 years, Ozge actively provided guidance to US companies to promote higher business volume in Turkey and helped increasing the US exports to Turkey. She managed the multibillion-dollar advocacy portfolio of Commercial Service Turkey as the advocacy coordinator and served as a professional analyst and advisor to the Minister Counselor in all matters relating to program implementation and development. Ozge played key roles in developing market entry and market expansion strategies with US companies and assisted US businesses identify local partners. In October 2019, Ozge received a bronze medal from US Department of Commerce for superior service. Earlier in her career Ozge also worked in Akbank as a specialist in Ankara. Özge is also on the board of the TED Ankara College Alumni Association and Ozge holds a master’s degree in International Trade and Finance from Cankaya University and holds a